fa-IR
ایجاد و بکارگیری ساختار و فرآیندهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) مبتنی بر ITIL

آموزش، مشاوره و پیاده‌ سازی استانداردهای بین‌المللی حوزه مدیریت فناوری اطلاعات

ایجاد و بکارگیری ساختار و فرآیندهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) مبتنی بر ITIL
توضیح
ارائه، نصب، پیاده‌سازی و آموزش آخرین نسخه سامانه ManageEngine ServiceDesk Plus منطبق با چارچوب ITIL v3؛ ارائه، نصب و پیاده‌سازی سامانه آرشیو الکترونیکی و مدیریت دیجیتالی اسناد (EDMS) بوسیله ابزار قدرتمند و مطرح موجود در سطح جهانی در این حوزه با بهره‌گیری و استقرار سامانه Alfresco؛ سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) بر اساس رویکرد ریسک تجاری برای ایجاد، پیاده سازی، مدیریت، نظارت، بررسی، حفظ و بهبود امنیت اطلاعات سازمان
توضیحات مالی
مدارک لازم برای ارائه خدمات