fa-IR

آموزش و مشاوره ، تحلیل کسب و کار و استراتژی

اگر در تدوین استراتژی، تحلیل کسب و کار، سازماندهی، برنامه ریزی برای بهبود به مشاوره و آموزش نیاز دارید، ما در کنار شما هستیم.
توضیح
خدمات آموزشی و مشاوره ای با بالاترین استانداردهای جهانی ارائه می گردد.
توضیحات مالی
هزینه توافقی و یا طبق تعرفه مصوب وزارت تعاون
مدارک لازم برای ارائه خدمات
اطلاعات کلی شرکت، موانع شناخته شده پیشرفت، نیازهای آموزشی و مشاوره ای از طریق ایمیل در اختیار ما قرار دهید تا زمینه همکاری را بررسی کنیم.
شبکه همکاران ما متخصصین و خبرگان صنعت و دانشگاه هستند.
srhaghi@gmail.com