تولید محتوای اختصاصی و کتاب الکترونیک

مدیریت سایت و تولید محتوای اختصاصی شده برای شما بدون کپی برداری
توضیح
هرگونه محتوا بر اساس نیاز و پسند شما از روی منابع داخلی و ترجمه به صورت اختصاصی و برای شما تهیه می شود.اگر لازم باشه تحقیق مفصلی هم صورت می گیره تا محتوا کاملتر بشه.
در زمینه کتاب الکترونیک هم آماده همکاری ام.
توضیحات مالی
با هم کنار می آییم
مدارک لازم برای ارائه خدمات
در مورد کسب و کار و یا عنوان محتوا کمی توضیح دهید