کمکی دیگر از روشا وب به استارت آپ های نوپا که نیاز به کمک دارند

طراحی لوگو رایگان و برند سازی ستارت آپ های نیازمند کمک

کمکی دیگر از روشا وب به استارت آپ های نوپا که نیاز به کمک دارند
توضیح
خدمتی دیگر از روشا وب به استارت آپ های نوپا
اگر برای شروع کار خود در عرصه وب نیازمند کمک هستیند مشکل خود را با ما درمیان بگذارید
در جهت طراحی لوگو و برندسازی استارت آپ شما، از کمک به شما دریغ نخواهیم کرد

*جهت ثبت درخواست به سایت " روشا وب " به آدرس: www.Rooshaweb.ir مراجعه نمایید و از طریق بخش تماس با ما پیغام خود را برای مدیریت سایت ارسال نمایید.

** روشا وب یار و همراه همیشگی شماست **
توضیحات مالی
بدون نیاز به هزینه نقدی و مالی
مدارک لازم برای ارائه خدمات
اطلاعات کامل درباره ایده ای که برنامه ریزی اجرای آن و تبدیل آن به یک استارت آپ دارید.
اطلاعات کامل شخص متقاضی
(ما بقی مدارک درصورت نیاز متناسب با نوع درخواست متعاقبا به شخص متقاضی اعلام خواهد شد )