fa-IR
برنامه بازاریابی یک سند دقیق است که برای ترویج یک محصول واحد از فروم استراتژی سالانه کسب و کار می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

تحقیقات بازار، تدوین برنامه بازاریابی

برنامه بازاریابی یک سند دقیق است که برای ترویج یک محصول واحد از فروم استراتژی سالانه کسب و کار می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
توضیح
بازار امروز بسیار پویا و رو به رشد است و هر کسب و کار موفقی می بایست با برنامه و هدف مشخص پیش برود. از این رو اهمیت داشتن برنامه بازاریابی را افزایش داده است.
برنامه بازاریابی برای کسب و کار های کوچک و بزرگ به سادگی قابل استفاده و پیگیری می باشد.فرآیند برنامه بازاریابی در قلب جهت‌گیری واقعی هر کسب‌وکاری است، و این تضمین را می دهد که مشتری در مرکز تمام تصمیم‌گیری های کلیدی قرار دارد.
هیچ برنامه بازاریابی بدون داشتن تحقیقات بازار (شامل بیانیهای از وضعیت و گستره طرح کسب‌وکار کنونی، تحقیق مشتریان بالقوه و بالفعل، تجزیه تحلیل رقبا، مشاهده و تحقیق محیط بازاریابی، شناسایی فرصت های رشد) نمیتواند سند موفقیت باشد. ما به کسانی که قصد تدوین برنامه بازاریابی و تحقیقات بازار،دارند، مشاوره می دهیم.
توضیحات مالی
قیمت:رایگان
مدارک لازم برای ارائه خدمات
توضیح لازم در مورد کسب‌وکار و مرحله‌ی رشد کسب‌وکار