fa-IR
اگر در هر یک از مراحل تدوین طرح کسب‌وکار نیاز به مشورت دارید می‌توانید در این مرکز، از متخصصان حوزه‌ی کسب‌وکار کمک بگیرید.

تدوین طرح کسب‌وکار

اگر در هر یک از مراحل تدوین طرح کسب‌وکار نیاز به مشورت دارید می‌توانید در این مرکز، از متخصصان حوزه‌ی کسب‌وکار کمک بگیرید.
توضیح
برای تدوین طرح کسب‌وکار قدم‌های مختلفی وجود دارد که این قدم‌ها دارای ترتیب متوالی هستند، زیرا هر چیزی جلوتر می آید، قدم‌ بعدی را شکل می‌دهد.
بنابراین برای تدوین یک طرح کسب‌وکار ناب باید مطمین شویم که فرایند را طی می‌کنیم.این فرایند عبارتند از:
۱-بخش مساله ها(مشکلات): با ایده کسب‌وکار خود قصد حل کردن چه مسایلی را دارید؟این مسایل امروز چگونه حل می شوند؟(جایگزین های موجود)
۲-بخش مشتریان:مشتریان، پذیرندگان آغازین
۳- بخش راه حل‌ها
۴-بخش ارزش پیشنهادی یکتا: ارزش پیشنهادی یکتا(منحصر به فرد)، مفهوم سطح بالا
۵-کانال‌ها
۶-برتری مطلق
۷-درآمد
۸-هزینه‌ها
۹-سنجه‌های کلیدی

اگر چه بوم ناب طراحی شده است که ساده و سرراست باشد، ممکن است برخی از چالش‌ها را برای مبتدی‌ها ایجاد نماید.سه اصل کلیدی وجود دارد که باید در ذهن داشته باشید:
۱-نوشتن اظهارات که مشخص و مختصر است. هیچ "اما"، "با این حال" و یا حتی جملات وابسته وجود نداشته باشد.آنهارا ساده ، مستقیم و جهت دار، کوتاه (حداکثر ۱۰ کلمه در هر عبارت) و معنادار بنویسید.
۲-پس از آماده شدن پیش نویس،به هر یک از مراحل برگردید، این داستان را به خودتان بگویید:"ما به این افراد(بخش خصوصی) و به ویژه در ابتدا (پذیرندگان آغازین)، برای حل(مشکل) که اکنون با استفاده از (جایگزین های موجود) مرتفع می شود، با ارایه(راه حل) کمک می کنیم. آنها از طریق (کانال ها) ما را می شناسندو متقاعد خواهند شد که به خاطر (ارزش پیشنهادی یکتا) برای دستیابی به (مفهوم سطح بالا) به ما ملحق شوند، چون ما بیش از این دارای (برتری مطلق) بوده ایم.ما از (درآمد) از آنها درآمد کسب می کنیم و ما معتقدیم این هزینه های (هزینه) را پوشش می دهد.ما عملکردمان را با (معیارهای کلیدی)خواهیم سنجید."
همه این جملات باید جریان داشته و منطقی باشد، این مثال داستانی است که همه چیز مرتبط است. اگر این کارایی را نداشته باشد، بوم ناب هنوز آماده نیست و نیاز به کار بیشتری دارد.
۳-برای هر گروه مشتری، بخش ایده‌های کسب‌وکار خودش را آماده کنید.این به این دلیل است که هر بخش مشتری ممکن است مشکلات، راه حل ها، کانال ها، درآمد، هزینه‌ها و ... مختص به خودش را داشته باشد.
توضیحات مالی
قیمت:رایگان
مدارک لازم برای ارائه خدمات
توضیح لازم در مورد کسب‌وکار و مرحله‌ی رشد کسب‌وکار