fa-IR
یک بوم ناب، همراهی کامل در طول سفر از "ایده اولیه" تا "جاافتادن بازار محصول " است.

ایده پردازی و تدوین مدل کسب‌و‌کار

یک بوم ناب، همراهی کامل در طول سفر از "ایده اولیه" تا "جاافتادن بازار محصول " است.
توضیح
تالیف بوم ناب اولین گام برای ارزیابی یک ایده کسب‌وکار و شناسایی پرخطرترین فرضیه‌هابرای آزمایش شدن است. در حقیقت یک مدل کسب‌وکار توضیح خلاصه و مختصر است برای فردی که هیچ چیز در مورد آنچه که شرکت انجام می دهد و چرا انجام می دهد، نمی داند.
فقط چند دقیقه طول می کشد تا اولین پیش‌نویس ایجاد شود و این پیش‌نویس آنقدر قدرتمند است که اقدام ساده آماده‌سازی آن، هر فردی که دارای ایده کسب‌وکاری باشد را برای وضوح بیشتر افکارش کمک خواهد کرد.
کسب‌وکارهای موفق بارها مدل کسب‌وکار خود را طراحی و مورد بازنگری قرار داده اند.
اگر در هر یک از مراحل پرورش ایده، تدوین مدل کسب‌و‌کار، ایجاد، اصلاح و بهینه‌سازی خدمات خود نیاز به مشورت دارید در این مرکز، امکان گرفتن مشاوره از متخصصان حوزه‌ی کسب‌وکار و ایده پردازی فراهم‌شده است.
توضیحات مالی
قیمت: رایگان
مدارک لازم برای ارائه خدمات
ارایه ایده های پیشنهادی جهت بررسی(در صورت وجود)
توضیح لازم در مورد کسب‌وکار و مرحله‌ی رشد کسب‌وکار