fa-IR
 برای اصلاح یا بهینه‌سازی کسب‌وکار خود از ما مشورت بگیرید.

مشاوره‌ی کسب‌وکار

برای اصلاح یا بهینه‌سازی کسب‌وکار خود از ما مشورت بگیرید.
توضیح
در هر مرحله از ایجاد و رشد کسب‌وکار امکان دارد سؤال‌های جدیدی برای شما پیش بیاید که با پرسیدن آن‌ها احتمال خطا کردن و شکست خوردن را کاهش خواهید داد. در این مرکز، امکان گرفتن مشاوره از متخصصان حوزه‌ی کسب‌وکار فراهم‌شده است. اگر نیاز به مشورت در حوزه‌های زیر را دارید، درخواست خود را با اطلاعات تکمیلی از ایده و مرحله‌ی رشد کسب‌وکارتان برای مرکز ارسال نمایید. دقت کنید که به دلیل تعدد درخواست‌ها و زمان‌بندی حضور مشاوران ارسال درخواست لزوماً به جلسه‌ی مشاوران منتهی نمی‌شود و در صورت نیاز باید از دیگر مشاوران که در مرکز پروفایل دارند استفاده نمایید.

حوزه‌های مشاوره کسب‌وکار:
- اصلاح مدل کسب‌وکار/ برنامه کسب‌وکار
- اصلاح فرآیندهای کسب‌وکار
- مشاوره در مورد مدیریت تیم/ مدیریت محصول
- مشاوره در مورد بازاریابی/ فروش

همان‌طور که می‌دانید، مشاوره برای استفاده از نظرات و دیدگاه افرادی است که در یک حوزه بیشتر تمرکز و تخصص دارند ولی لزوماً نظر مشاور بر مبنای شناخت مقطعی و ناقص وی، بهترین راهکار نخواهد بود و تصمیم‌گیری نهایی بر عهده‌ی فرد یا تیم مشاوره گیرنده است.
توضیحات مالی
رایگان
مدارک لازم برای ارائه خدمات
- توضیح در مورد کسب‌وکار و مرحله‌ی رشد کسب‌وکار
- فایل بوم مدل کسب‌وکار (در صورت وجود) یا هر فایل روشن‌کننده‌ی فرآیند کسب‌وکار