fa-IR

تحقیقات بازار، تدوین برنامه بازاریابی

توضیح
بازار امروز بسیار پویا و رو به رشد است و هر کسب و کار موفقی می بایست با برنامه و هدف مشخص پیش برود. از این رو اهمیت داشتن برنامه بازاریابی را افزایش داده است.
برنامه بازاریابی یک سند دقیق است که برای ترویج یک محصول واحد از فروم استراتژی سالانه کسب و کار می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. برنامه بازاریابی برای کسب و کار های کوچک و بزرگ به سادگی قابل استفاده و پیگیری می باشد.فرآیند برنامه بازاریابی در قلب جهت‌گیری واقعی هر کسب‌وکاری است، و این تضمین را می دهد که مشتری در مرکز تمام تصمیم‌گیری های کلیدی قرار دارد.
هیچ برنامه بازاریابی بدون داشتن تحقیقات بازار (شامل بیانیهای از وضعیت و گستره طرح کسب‌وکار کنونی، تحقیق مشتریان بالقوه و بالفعل، تجزیه تحلیل رقبا، مشاهده و تحقیق محیط بازاریابی، شناسایی فرصت های رشد) نمیتواند سند موفقیت باشد. ما به کسانی که قصد تدوین برنامه بازاریابی و تحقیقات بازار،دارند، مشاوره می دهیم.
توضیحات مالی
مدارک لازم برای ارائه خدمات