fa-IR

مشاوره ICT و کسب و کارهای نوپا

راه اندازی کسب و کار و اشتغال، نرم افزار و مدیریت سیستمهای استراتژی فناوری اطلاعات و کسب و کارهای الکترونیکی، ،
توضیح
مشاوره در خصوص طرح های ICT و فناوری در انواع استارت آپ ها و شرکت ها، مشاوره کسب و کار و راه اندازی انواع کسب و کار مانند نحوه راه اندازی و مدیریت کسب و کار، مشاوره در زمینه های کارآفرینی و استارت آپ
توضیحات مالی
رایگان
مدارک لازم برای ارائه خدمات