مشاوره طراحی و تدوین مدلهای کسب و کار اینترنتی

فناوری اطلاعاتع و محاسبات

مشاوره طراحی و تدوین مدلهای کسب و کار اینترنتی
توضیح
مشاوره برنامه نویسی تحت وب و موبایل، طراحی و تدوین انواع مدلهای کسب و کارهای اینترنتی، و دیجیتال مارکتینگ
توضیحات مالی
رایگان
مدارک لازم برای ارائه خدمات