fa-IR
 اگر در پرورش ایده، ایجاد، اصلاح و بهینه‌سازی خدمات خود نیاز به مشورت دارید از این خدمت استفاده کنید.

مشاوره‌ی طراحی خدمات و پرورش ایده

اگر در پرورش ایده، ایجاد، اصلاح و بهینه‌سازی خدمات خود نیاز به مشورت دارید از این خدمت استفاده کنید.
توضیح
برای یافتن ایده‌های مناسب و پرورش آن‌ها تا حد یک کسب‌وکار مستحکم، نیاز است تا فرآیندی طی شود که از شناخت زمینه، رفتارها، نیازها و فرصت‌ها شروع‌شده و به راهکارهای محتمل ختم می‌شود. این فرآیند، سرویس دیزاین یا طراحی خدمات است. اگر در هر یک از مراحل پرورش ایده، شناخت زمینه‌ی اجتماعی و فرهنگی، شناخت نیازها و مشکلات واقعی، ایجاد کسب‌وکار بر مبنای فرصت‌های بیرونی یا بهینه‌سازی و اصلاح خدمات موجودتان نیاز به مشورت دارید می‌توانید درخواست مشاوره در این حوزه را ارسال کنید.
همان‌طور که می‌دانید، مشاوره برای استفاده از نظرات و دیدگاه افرادی است که در یک حوزه بیشتر تمرکز و تخصص دارند ولی لزوماً نظر مشاور بر مبنای شناخت مقطعی و ناقص وی، بهترین راهکار نخواهد بود و تصمیم‌گیری نهایی بر عهده‌ی فرد یا تیم مشاوره گیرنده است.
توضیحات مالی
رایگان
مدارک لازم برای ارائه خدمات
- توضیح در موردنیاز به مشاوره
- توضیح در مورد کسب‌وکار و مرحله‌ی رشد