fa-IR
مشاوره در زمینه مسایل حقوقی شرکتها ، شرکا ،افراد حقیقی

مشاوره حقوقی

مشاوره در زمینه مسایل حقوقی شرکتها ، شرکا ،افراد حقیقی
توضیح
با گسترش روابط مالی و اقتصادی و شغلی در شرکت ها و واحدهای تجاری و افزایش رقابت بین بنگاه های تجاری، آگاهی از قوانین و امور حقوقی مربوط به شرکت ها رمز پیروزی و موفقیت هر شرکت می باشد. مدیران شرکت ها برای اطلاع از این قوانین به مشاوره حقوقی نیاز دارند که می توانند در زمینه قانون تجارت، قانون کار، قانون تجارت الکترونیک، قانون مدنی و قوانین مسئولیت مدنی به مدیران مشاورهای لازم را ارائه دهند.
هر شرکتی برای ادامه روابط شغلی و تجاری خود نیاز به تهیه قراردادها و آیین نامه های متفاوتی دارد. مشاور حقوقی شرکت به تمامی اصول و قواعد حقوقی و قانونی اشراف کامل دارد و صلاحت علمی و تجربه کافی را برای تهیه تنظیم قراردادها، مشاوره در زمینه شیوه عقد قراردادها، تدوین آیین نامه های اداری و دستورالعمل های شغلی، راهنمایی در زمینه عقود داخلی و خارجی، پیگیری مسائل حقوقی مربوط به قانون و رسیدگی به پرونده های استخدامی، ارائه مشاوره حقوقی به کارمندان، راهنمایی در زمینه مناقصات و مزایدات و همچنین دفاع از حقوق شرکت در جلسات دادرسی را دارد.
استارتاپها می توانند با کمک مشاوره حقوقی ، بهترین تصمیم را در هر زمینه اتخاذ نمایند. علاوه بر این در هنگام بروز مشکل، مشاوران حقوقی می توانند با ارائه راهنمایی های لازم شرکت را از ورطه سقوط نجات دهند.
توضیحات مالی
رایگان
مدارک لازم برای ارائه خدمات
مدارک حقوقی مورد نیاز