fa-IR
مشاوره در زمینه قوانین مالیاتی، معافیتهای مالیاتی و دفاتر مالی

مشاوره مالیاتی

مشاوره در زمینه قوانین مالیاتی، معافیتهای مالیاتی و دفاتر مالی
توضیح
در قانون مالیات های مستقیم ایران، به تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی و نیز لزوم مطالبه مالیات از اشخاص حقوقی و از جمله شرکتها در موارد متعددی، تصریح شده است. شرکتها عموماً تاجر به شمار می روند و شخصیت سودآور و ماهیت تجاری دارند بنابراین بایستی برای سوددهی فعالیت کنند و مالیات هم بپردازند. در ادامه نوشتارهایی که تحت عنوان بایسته های مالیاتی برای مدیران شرکتها منتشر کرده ام در این نوشتار نیز به بیان بخشی از مبانی قانونی و تکالیف مالیاتی شرکتها می پردازم.
محاسبه مالیات شرکتها، نحوه محاسبه مالیات شرکتها، نرخ مالیات بر درآمد شرکتها، مالیات شرکتهای سهامی خاص و نحوه محاسبه آن، مالیات شرکت های با مسئولیت محدود و نحوه محاسبه آن، اظهارنامه های مالیاتی شرکتها، هزینه های قابل قبول مالیاتی شرکتها، مواعد قانونی تسلیم اظهارنامه های مالیات بر حقوق یا عملکرد یا ارزش افزوده، پلمپ دفاتر قانونی و چگونگی و مواعد آن، جرایم مالیاتی شرکتها، تکالیف مالیاتی مدیران شرکتها و….در قوانین مالیاتی ایران، دارای احکام قانونی و ضمانت اجرای مشخص است که اطلاع از آن برای سهامداران و شرکای شرکت و به ویژه برای مدیران شرکت، در جهت حفظ منافع و حقوق شرکت و سهامداران، بسیار حیاتی و با اهمیت است.
توضیحات مالی
رایگان
مدارک لازم برای ارائه خدمات
مدارک مالیاتی و دفاتر مالی مورد نیاز