fa-IR
بازاریابی هنر و علم شناسایی نیاز ، خواسته ، تقاضا و بازار و براورده کردن ان از طریق فرایند مبادله می باشد .

مشاوره بازاریابی

بازاریابی هنر و علم شناسایی نیاز ، خواسته ، تقاضا و بازار و براورده کردن ان از طریق فرایند مبادله می باشد .
توضیح
بازاریابی بحثی درباره مشتریان و بازار است. یک شرکت برای آن که موفق باشد باید اهداف خود را بر روی آرزوهای مشتری و الزامات بازار تنظیم کند. بنابراین بازاریابی از این منظر یک ابزار مدیریتی است.

بازاریابی آمیزه ای از محصولات نوآورانه، ارزیابی آرا ، حضور اینترنتی، داشتن مجلات مخصوص مشتریان، شبکه و مکان توزیع قوی و قیمت های منطقی است.

برای معرفی مناسب یک شرکت لازم است اهداف، محصولات، نگرش‌ها و کنش‌های همه بخش‌های شرکت در هماهنگی با یکدیگر باشند. وقتی همه این‌ها فراهم بود، مدام باید در صحنه حضور داشت و با توجه به عمر محصول استراتژی های مرتبط با ان باید تدوین شود .
توضیحات مالی
قیمت: رایگان
مدارک لازم برای ارائه خدمات
داشتن یک استارت آپ فعال در حوزه IT