کسب آگاهی از روند دانش بنیان شدن شرکت ها و همچنین مرتفع ساختن نیاز های شرکت های متقاضی دریافت گواهینامه دانش بنیان سبب ایجاد نگرشی کارشناسانه برای راه اندازی مرجعی برای مشاوره دانش بنیان شده است.

مشاوره دانش بنیانی

کسب آگاهی از روند دانش بنیان شدن شرکت ها و همچنین مرتفع ساختن نیاز های شرکت های متقاضی دریافت گواهینامه دانش بنیان سبب ایجاد نگرشی کارشناسانه برای راه اندازی مرجعی برای مشاوره دانش بنیان شده است.
توضیح
موضوع شرکتهای دانش بنیان و مباحث فناوری های نوین مورد توجه مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری و تمامی نهادها بوده و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری متولی بررسی و حمایت از اینگونه شرکت ها در کشورمان می باشد. برای استفاده از حمایت های دانش بنیان و امتیازات دانش بنیان و همچنین بهره مندی از جنبه تبلیغاتی این گواهینامه در برند سازی، شرکت ها و موسسات باید در چندین مرحله و در سطوح مختلف مورد ممیزی و ارزیابی قرار گیرند. بسیاری از شرکتها و اشخاص توانایی استفاده از مزایای حمایتی دانش بنیان را دارا می باشند اما بدلیل عدم آگاهی از این موضوع نتوانسته اند از این تسهیلات و معافیت های حمایتی استفاده کند. مشاوران این حوزه می توانند با توجه به تجربیات خود در بررسی انواع شرکت ها و موسسات کوچک و بزرگ در تهران و شهرستانها در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات می توانند به شرکت ها، کسب و کارهای کوچک و صاحبان ایده کمک کنند تا با آمادگی بیشتری در پروسه ممیزی و ارزیابی دانش بنیان قرار گیرند.
توضیحات مالی
قیمت: رایگان
مدارک لازم برای ارائه خدمات
داشتن یک استارت آپ در حوزه IT