fa-IR
ارایه مشاوره به صاحبان استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا برای استقرار در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد

قوانین جاری در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد

ارایه مشاوره به صاحبان استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا برای استقرار در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد
توضیح
صاحبان استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا و به‌طور خاص کسب‌وکارهای نوپا حوزه ICT برای استقرار در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، و بهره‌مندی از امکانات این مراکز جهت تبدیل‌شدن آن‌ها به شرکت‌های فعال و پویا، می‌توانند با مشاوران مشورت نمایند و از شرایط و قوانین موجود در این مراکز و امکانات و فرصت‌هایی که در این خصوص به کسب‌وکارها ارائه می‌شود آگاهی یابند.
توضیحات مالی
خدمات مشاوره رایگان است.
مدارک لازم برای ارائه خدمات
مدارک خاصی برای مشاوره موردنیاز نمی‌باشد.