مشاوره به متقاضیان در زمینه مدل تجاری(Business Model)

مدل تجاری

مشاوره به متقاضیان در زمینه مدل تجاری(Business Model)
توضیح
مشاوران در خصوص مدل تجاری به درخواست‌کنندگان دریافت مشاوره، تمامی بخش‌های این موضوع ازجمله ارزش محصول یا خدمات، گروه مشتریان، زنجیره ارزش، مزیت رقابتی و ... به ارایه مشاوره خواهند پرداخت.
توضیحات مالی
خدمات مشاوره رایگان است.
مدارک لازم برای ارائه خدمات
مدارک خاصی موردنیاز نمی‌باشد.