مشاوره طرح کسب‌و‌کار

ارائه مشاوره و راهکار به متقاضیان در زمینه چگونگی تدوین طرح کسب و کار(Business Plan)
توضیح
توضیحات مالی
مدارک لازم برای ارائه خدمات