fa-IR
توجیه فنی-اقتصادی پروژه، ارزیابی اولیه ایده‌ها، طراحی نقشه کسب‌و‌کار

ارزیابی ایده‌ها

توجیه فنی-اقتصادی پروژه، ارزیابی اولیه ایده‌ها، طراحی نقشه کسب‌و‌کار
توضیح
در دنیایی به سر می بریم که پیچیدگی رابطه علی و معلولی به شدت افزایش یافته است و کماکان این روند ادامه دارد. صاحبان ایده، حامیان آنها و ذینفعان به منظور آغاز یک فعالیت تجاری جدید با سوال های متعددی روبرو هستند. سوال هایی نظیر "آیا این ایده به موفقیت می رسد یا نه؟" و "چه نوع توجه و حمایتی برای موفقیت این ایده لا زم است؟" ارزیابی ایده برای نوآوران به منظور آشنایی با نقاط ضعف و قوت ممکن و نیز برای مدیران مراکز رشد به منظور پذیرش صاحبان ایده برای استقرار در آن مراکز و شروع حمایت های متناسب با نیازهای آنها در ابتدای فرایند نوآوری موضوعی بسیار لازم و در عین حال جذاب است.
کسانی که برای ارزیابی ایده‌ی خود نیاز مشاوره تخصصی دارند می‌توانند از این خدمات مشاوره‌ای بهره ببرند.
توضیحات مالی
رایگان
مدارک لازم برای ارائه خدمات
مدل کسب‌وکار خود را تا حد امکان کامل کرده و به همراه داشته باشید.