توضیح
ارائه‌ی مشاوره در حوزه‌ی:
- راه‌اندازی کسب‌وکارهای فین تک
- طراحی و مدیریت پایگاه‌های داده در کسب‌وکارهای فین تک
- راه‌اندازی و امنیت سرورهای لینوکس ویژه‌ی کسب‌وکارهای نوپا
توضیحات مالی
رایگان
مدارک لازم برای ارائه خدمات
نیاز ندارد