fa-IR

مشاوره مالی و سرمایه گذاری برای استارت‌آپ‌ها

توضیح
ارائه مشاوره در حوزه های:
- جذب سرمایه در استارت اپ و شرکت های کوچک
- افزایش سرمایه در استارت آپ‌ها
- تعیین شاخص های عملکردی استارت اپ و شرکت های کوچک
- مدل های درامدی و هزینه ای
- تخصیص سهام به کارکنان
توضیحات مالی
رایگان
مدارک لازم برای ارائه خدمات
- اسناد مالی شرکت