ارائه مشاوره مالی در زمینه مالیات و بیمه کارکنان، انجام امور حسابداری، راه اندازی سیستم مالی

ارائه مشاور مالی

ارائه مشاوره مالی در زمینه مالیات و بیمه کارکنان، انجام امور حسابداری، راه اندازی سیستم مالی
توضیح

ارائه خدمات مشاوره‌ مالي براي شرکتهاي نوپا به شرح زير:

- مشاوره مالياتي
- ارائه مشاوره درزمينه بیمه کارکنان
- ارائه مشاوره جهت انجام امور حسابداری
- ارائه مشاوره جهت راه اندازي سيستم مالی
توضیحات مالی
رایگان
مدارک لازم برای ارائه خدمات
- توضيح در خصوص وضعيت فعلي شرکت
- ارائه مستندات سيستم مالي در صورت موجود بودن براي بهره مندي از مشاوره در خصوص آن