fa-IR
حوزه‌های مشاوره:مدیریت کسب‌و‌کارهای الکترونیکی، طراحی نقشه کسب‌و‌کار، مدیریت پروژه‌های نرم افزاری

مدیریت پروژه‌های نرم افزاری

حوزه‌های مشاوره:مدیریت کسب‌و‌کارهای الکترونیکی، طراحی نقشه کسب‌و‌کار، مدیریت پروژه‌های نرم افزاری
توضیح
هدف از برنامه‌ریزی پروژه نرم‌افزاری، مشخص نمودن محدوده پروژه، تخمین حجم کاری مورد نیاز و در نتیجه تدوین یک برنامه زمان‌بندی جهت اجرای پروژه می‌باشد. برنامه‌ریزی پروژه با شناسایی نیازمندی‌های موضوع پروژه آغاز می‌شود. پس از آن طرح اجرایی پروژه جهت تشریح وظایف سطوح مدیریت عالی و میانی تدوین می‌گردد. نظارت بر پروژه و کنترل آن بر اساس معیارهای مهندسی نرم‌افزار تضمین می‌کند که روند اجرای وظایف در تیم‌ها و تخصیص منابع به آن‌ها بر اساس طرح اجرایی پروژه انجام پذیرد و مدیر پروژه در صورت مشاهده عدم تطابق در روند اجرا، اقدامات اصلاحی را به عمل آورد.
توضیحات مالی
رایگان
مدارک لازم برای ارائه خدمات
مدل کسب‌وکار خود را تا حد امکان کامل کرده و به همراه داشته باشید.