امکان‌سنجی اقتصادی و تدوین طرح تجاری و برنامه‌ریزی راهبردی

مشاوره تدوین طرح تجاری و تامین مالی

امکان‌سنجی اقتصادی و تدوین طرح تجاری و برنامه‌ریزی راهبردی
توضیح
طرح کسب‌وکار یا برنامه تجاری (به اختصار BP) عبارت است از توصیف جوانب مختلف شروع فعالیت یک واحد تجاری یا فناوری، شامل نوع محصول، تقاضای بازار، نیروی کار و نیازهای مالی.
تدوین برنامه تجاری از دوجهت برای یک واحد تجاری بااهمیت و سودمند است:
نخست آنکه برنامه تجاری ابزاری کارآمد و ضروری برای مدیریت سازمان است تا بداند در طول یک دوره زمانی معین چگونه واحد تجاری خود را مدیریت و اداره کند.
دوم آنکه تدوین یک برنامه تجاری مناسب به خودی خود بیانگر توان فناوری برای جذب سرمایه‌گذاران بالقوه است.
توضیحات مالی
رایگان
مدارک لازم برای ارائه خدمات
مدارک خاصی نیاز ندارد.