مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب وکارهای نوپای فاوا واحد لرستان

مشاوره بازاریابی و فروش, عارضه یابی و انتقال تکنولوژی

مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب وکارهای نوپای فاوا واحد لرستان
توضیح
مرکز توانمندسازی مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب وکارهای نوپای فاوا واحد لرستان مستقر در پارک علم و فناوری لرستان در حوزه بازاریابی و فروش، عارضه یابی و انتقال تکنولوژی روزهای زوج و به صورت رایگان خدمات مشاوره به تمامی فعالان حوزه کسب و کار و واحدهای فناور ارائه میدهد.
توضیحات مالی
مشاوره ها به صورت رایگان برگزار میگردد.
مدارک لازم برای ارائه خدمات
مدارک مورد نیاز جهت بهره مندی از خدمات مشاوره:
درخواست مشاوره و ارائه درخواست به مرکز
عضویت در کانال تگلرامی مرکز جهت اطلاع رسانی روزها و ساعات مشاوره