fa-IR
border
رضا  فیض آبادی

رضا فیض آبادی

نماینده شرکت
border
پارک علم و فناوری خراسان شمالی

پارک علم و فناوری خراسان شمالی

  
   ایران
   خراسان شمالی
   بجنورد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران