fa-IR
border
سیدحسام  سیدحسینی قهه

سیدحسام سیدحسینی قهه

صاحب ایده (مبتکر)
   دیپلم
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
   نظام هدفمند nezamehadafmand.ir | فروشگاه اینترنتی با زنده رود bazendehroud.ir

نظام هدفمند
nezamehadafmand.ir

فروشگاه اینترنتی با زنده رود
bazendehroud.ir

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران