fa-IR
border
فرشاد جلالی

فرشاد جلالی

متخصص
   لیسانس
   ایران
   تهران
   ری

بنده اشنایی با مدراک CCNP , MCSE,Voip-MPLS-MTCWE دارم و به صورت خودخوان اموزش دیدم
و با روحیه همکاری تیمی بسیار بالا هستم

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران