fa-IR
border
مهدی  بیرامی

مهدی بیرامی

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   آذربایجان شرقی
   تبریز
   دانشگاه تبریز - مدیریت امور مالی - اداره حسابداری

مهدی بیرامی هستم با مدرک دانشگاهی فوق لیسانس حسابداری، تا اواسط سال 1395 حاشیه امن بنده کارمندی بود که به واسطه قرارگرفتن در مسیر برخی کلاسها، کارگاهها و سمینار های داخلی و خارجی. گذراندن برخی کلاسها در حیطه کوچینگ . من در این سالهای اخیر دریافتم که زندگی خودم را به دو قسمت آموزش گرفتن و آموزش دادن تقسیم کنم. بنده بر این باور هستم که تا جایی که امکان دارد به اطرافیان و دیگران اثرگذار باشیم.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران