fa-IR
border
زینب عنبری نوجینی

زینب عنبری نوجینی

صاحب ایده (مبتکر)
   فوق لیسانس
   ایران
   یزد
   یزد
   یزد- میدان عالم- پردیس علوم پزشکی- دانشکده بهداشت
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران