fa-IR
border
بردیا برزین

بردیا برزین

صاحب ایده (مبتکر)
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   ---
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران