fa-IR
border
امیرحسین شعاعی

امیرحسین شعاعی

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   کرمان
   کرمان
   کرمان خ شفا ک 17 سمت راست منزل ششم

دانشجو اهل استان کرمان طراح لوازم پزشکی

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران