border
جاوید رنجبرفرد شیرازی

جاوید رنجبرفرد شیرازی

نماینده شرکت
border
خانه مد گنجینه

خانه مد گنجینه

  
   ایران
   تهران
   تهران
   فاطمی - باباطاهر-بن بست کیوان- پلاک 21-واحد9
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران