fa-IR
border
محمدرضا بستاندوست راد

محمدرضا بستاندوست راد

صاحب ایده (مبتکر)
   دیپلم
   ایران
   تهران
   تهران
   آزاد

انسانی طبیعت دوست عاشق سفر خیلی علاقمند هستم تا یک تجارت جهانی راه اندازی کنم و انسان های زیادی را مشغول به کار کنم و نام ایران را بر سر زبان ها بیاندازم علاقمند به ماهی گیری دوچرخه سواری و بدنسازی خانواده دوست رک وصادق طرف دار حق و حامی ضعیفان و مخالف زورگویان

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران