همه ایده‌ها

ساخت اپلیکیشن

تسریع بخشیدن به نظام پزشکی و درمان

گردشگری

ایده در حوزه خدمات

ارتقاء و سرعت در خدمات

ایده تاکسى بار

کسب و کار

حمل بار با تکنیک رقابت رانندگان

حمل بار با کمترین قیمت و بیشترین مشتری

بیمه عشق

سامانه مدیریت استراتژیک تدبیر گر

بهبود وضعیت کسب و کار سازمان ها و کمک به اتخاذ تصمیمات مطمئن و مبتنی بر داده به مدیران

سایت جامع طراحی گرافیک

سهولت دسترسی کسب و کارها به افراد متخصص در زمینه گرافیک

سایت و اپلیکیشن نوبت دهی به بیماران برای تمامی پزشکان

سهولت در رزرو نوبت و پیدا کردن مناسبترین پزشک در تمامی نقاط کشور

سایت و اپلیکیشن نوبت دهی به بیماران برای تمامی پزشکان

سهولت در رزرو نوبت و پیدا کردن مناسبترین پزشک در تمامی نقاط کشور

طراحی ساختمان تجاری در پارک اب و اتش

در زمینه تبلیغات

کسب تجربه و احتمالا تیم سازی

مدیریت وفروش صنایع دستی وگیاهان دارویی

کمک به فروش وبهینه کردن بازار فروش

نرم افزار بارگیری

تسهیل در فرایند بارگیری کامیون ها

انجام کارهای روزانه تکراری برای مردم