همه ایده‌ها

تخصیص منابع آب شهری با استفاده از روش های نوین

اصلاح الگو مصرف آب

گسترش

سفارش و فروش آنلاین

بازار ایران

net__home

modiriyat ye seystem kari

net__home

modiriyat ye seystem kari

سامانه مدیریت شهری با مشارکت شهروندان

شهروند هوشمند

هومت

تمرکز و معرفی کالا و خدمات داخلی در عرصه بین الملل

شیوه نوین در ارائه خدمات مراقبتی

کم کردن هزینه ها و سرعت و کیفیت بخشیدن در ارائه خدمات مراقبتی

کوهستان دیجیتال

اشتغال روستایی و عشایری

کوهستان دیجیتال

اشتغال روستایی و عشایری

پیکاس

خدمات

راه اندازی و ایجاد برند وب سایت فروش و معرفی صنایع دستی ایران به بازارهای بین المللی (با مفهوم کسب و کار توزیع شده و دانش بنیان)

صنایع دستی ایران، پتانسیل بالقوه قابل توجهی جهت تولید ثروت دارد. بویژه اگر سازو کاری احداث شود که ...

بزرگترین بانک سیمکارت ایران

ایجاد بازار مرجع بسیار قوی و مشخص مسیر قانونی برای جذب جوانان در این بازار

ساخت پورتال پویا استخدام

همکاری دو جانبه با اداره کار و بخش خصوصی برای استخدام خودکار افراد جویای کار

ساخت پورتال پویا استخدام

همکاری دو جانبه با اداره کار و بخش خصوصی برای استخدام خودکار افراد جویای کار

سامانه مشارکت تأمین مالی جمعی پروژه های شهری

احداث پارکینگ عمومی