همه ایده‌ها

سیستم توزیع میوه و تره‌بار دیجیتالی

دسترسی آسان و سریع با هزینه مناسب‌تر و کیفیت بهتر

سیستم توزیع میوه و تره‌بار دیجیتالی

دسترسی آسان و سریع با هزینه مناسب‌تر و کیفیت بهتر

پول خرد مجازی

تسهیل معاملات خرد روزمره

ایده برای بهبود وضعیت ترافیک و پارکینگ

برطرف کردن مشکل کمبود جای پارک و کاهش آلودگی هوا

ایده ورزشی

تسهیل امور ورزشی و تهیه و خرید مکمل ورزشی

تخصیص منابع آب شهری با استفاده از روش های نوین

اصلاح الگو مصرف آب

گسترش

سفارش و فروش آنلاین

بازار ایران

net__home

modiriyat ye seystem kari

net__home

modiriyat ye seystem kari

سامانه مدیریت شهری با مشارکت شهروندان

شهروند هوشمند

هومت

تمرکز و معرفی کالا و خدمات داخلی در عرصه بین الملل

شیوه نوین در ارائه خدمات مراقبتی

کم کردن هزینه ها و سرعت و کیفیت بخشیدن در ارائه خدمات مراقبتی

کوهستان دیجیتال

اشتغال روستایی و عشایری

کوهستان دیجیتال

اشتغال روستایی و عشایری

پیکاس

خدمات