همه ایده‌ها

شبکه اجتماعى

ايجاد پروتوتايپ

کارواش پمپی

طراحي و ساخت

تبلیغات حرفه ای با کمترین هزینه

بازار بین المللی و داخلی

تبلیغات حرفه ای با کمترین هزینه

بازار بین المللی و داخلی

تبلیغات حرفه ای با کمترین هزینه

بازار بین المللی و داخلی

تبلیغات حرفه ای با کمترین هزینه

بازار بین المللی و داخلی

طراحی تایر خودران برای خودرو

نداشتن نیاز به سوخت فسیلی

ارائه اختصاصی آموزش و خدمات پس از فروش از قبیل حضوری و آنلاین و مشاوره ای

بهبود بخشی به فضای کسب و کار و حل کردن بسیاری از معماهای ناتمام

بهینه سازی خدمات مکان مبنا

بهینه سازی

سیستم مکان یابی داخل ساختمان

مکانیابی داخل ساختمان

طرح فروشگاه اینترنتی برای منطقه ای خاص از ایران

فروش محصولات صنایع دستی

فروش آسان و بهتر فرش

آموزش آنلاین روانشناسی

حمایت از تولیدات روستایی

حمایت از کسب و کارهای تولیدات خانگی و روستایی .جهت افزایش اشتغال و همچنین بازاریابی و فروش تولیدات

اپلیکیشن

خدمات و توسعه

طراحی وساخت اتاقک گردشگری ماشین

تولید انبوه