fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

انستیتو داده های عظیم

شرح
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!

توسعه کاربردهای داده های عظیم در سازمان ها و ارائه خدمات مشاوره و آموزش

انصراف