نشست نمایش آینده «داده‌های عظیم چگونه دنیا را متحول می‌کنند»

نشست نمایش آینده «داده‌های عظیم چگونه دنیا را متحول می‌کنند»

۶ بهمن ۱۳۹۴
کافه آی‌تی
برگزار کننده
نشست نمایش آینده «داده‌های عظیم چگونه دنیا را متحول می‌کنند»

کافه آی‌تی

جلسه دوم نشست نمایش آینده «داده‌های عظیم چگونه دنیا را متحول می‌کنند» روز سه‌شنبه ۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۴ در کافه آی‌تی برگزار می‌شود.