همایش ملی آمایش علم و فناوری

همایش ملی آمایش علم و فناوری

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
قزوین- دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)- پژوهشکده آینده پژوهی

همایش آمایش علم و فناوری روز چهار‌شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ در قزوین برگزار می‌شود.

 

درباره رویداد:

همایش آمایش علم و فناوری در پی گردآوری و ارایه نتایج مطالعات و دانش نظری و عملی مناسب برای آمایش علم و فناوری در ایران است. هدف از برگزاری این همایش آن است که با گردآوردن اساتید، صاحب‌نظران و پژوهشگران حوزه آمایش علم و فناوری، در کنار هم زمینه لازم را برای گفتگو و مبادله دانش و تجربیات موجود دراین‌باره فراهم سازد. از سوی دیگر تلاش می‌شود با رقم زدن این رویداد علمی و پژوهشی، با ارائه مباحث و دیدگاه‌های مختلف درباره چیستی، چرایی، و چگونگی آمایش علم و فناوری و بررسی ابعاد، آثار و پیامدهای آن، امکان شناخت بهتر و بیشتر برای نهادها، سازمان‌ها و ذینفعان این حوزه فراهم گردد تا با شناخت بهتر و بیشتری در تدوین و اجرای سند آمایش علم و فناوری اقدام گردد. نظر به این‌که تدوین و تهیه سند آمایش علم و فناوری با هدف دستیابی به رشد و پیشرفت منطقه‌ای در راستای رشد و پیشرفت کشور، در دستور کار استان‌ها قرار دارد، برگزاری این همایش و گردآوری و جمع‌بندی نظرات مختلف درباره آمایش علم و فناوری، می‌تواند در فرآیند تهیه و تدوین اسناد آمایش علم و فناوری، و در راهبرد پردازی، سیاست‌گذاری، و برنامه‌ریزی در سطوح ملی و منطقه‌ای مؤثر باشد و به تلاش‌ها برای آینده‌نگاری جهت رسیدن به آینده مطلوب جهت، و نیرو و شتاب بیشتری ببخشد.

 

محورهای کنفرانس:

  • رهیافت آینده‌نگاری به آمایش علم و فناوری
  • آموزش عالی و ارتقا ظرفیت‌های منطقه‌ای توسعه علم و فناوری
  • مدل‌های مدیریت پژوهشی و مکان‌یابی استقرار و پراکنش مراکز پژوهشی مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای
  • پیوند آمایش و آینده‌نگاری علم و فناوری
  • سیاست‌گذاری علم و فناوری مبتنی بر فرصت‌ها و قابلیت‌های منطقه‌ای
  • تجربیات ملی و بین‌المللی آمایش علم و فناوری 
  • ابعاد، بسترها،زمینه‌ها و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی توسعه منطقه‌ای علم و فناوری
  • خلاقیت و نوآوری در آمایش علم و فناوری
  • نظریه‌ها و روش‌های نوین آمایشی در حوزه علم و فناوری
  • ابعاد و بسترهای اقتصادی آمایش علم و فناوری