fa-IR
شهر بندری هوشمند

شهر بندری هوشمند

۱۶ تا ۱۸ اسفند ۱۳۹۶
بوشهر- خیابان شهیدماهینی- دانشگاه خلیج فارس

اولین رویداد کارآفرینی شهر بندری هوشمند از روز چهارشنبه ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶ تا روز جمعه ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۶ در  بوشهر برگزار می‌شود.

 

درباره رویداد:

با توجه به انتخاب شهر بوشهر به‌عنوان پایلوت اولین شهر هوشمند در ایران از سوی شورای عالی عتف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برگزاری چندین نشست با هیئت‌ها و شرکت‌های خارجی و داخلی جهت مشارکت در اجرای طرح و ایجاد کمیته شهر هوشمند در استانداری بوشهر و همچنین واگذاری بخشی از وظایف در بخش مطالعات و اجرا به پارک علم و فناوری خلیج‌فارس، شناسایی پتانسیل‌های موجود در استان و خارج از استان جهت مشارکت در این پروژه عظیم که با حمایت سازمان یونیدو اجرا خواهد شد، ضروری است. اولین رویداد شهر بندری هوشمند با همکاری پارک استان و دانشگاه خلیج‌فارس برگزار خواهد شد. شایان‌ذکر است که سازمان بنادر و دریانوردی استان بوشهر نیز از این رویداد حمایت خواهد کرد.

 

محورهای رویداد:

  • زیرساخت‌های فناورانه
  • مدیریت و برنامه‌ریزی شهری
  • حمل‌ونقل و ترافیک
  • شهروند و اجتماع هوشمند
  • مدیریت هوشمند آب و انرژی
  • اقتصاد، تأمین مالی و تجارت
  • معماری و شهرسازی
  • سلامت و محیط‌زیست