fa-IR
پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

۲۶ بهمن ۱۳۹۶
بابلسر- هتل بین‌المللی میزبان

پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان روز پنج‌شنبه ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ در بابلسر برگزار می‌شود.

 

اهداف کنفرانس:

 • بسترسازی زمینه‌های کارآفرینی، ارزش‌آفرینی و خلق ثروت(اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی) برای جامعه و مردم.
 • تجاری کردن دستاوردهای علمی و تجربی دانشمندان و خبرگان در زمینه‌های مختلف دانش و فناوری
 • بسترسازی ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب، جذب کارآفرینان و دانش‌آموختگان دانشگاهی در زمینه‌های مختلف دانش و فناوری
 • معرفی و تبیین اهداف و وظایف مراکز سه‌گانه کارآفرینی، رشد، و ارتباط بین دانشگاه و صنعت(جامعه).
 • معرفی و تبیین دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم

 

محورهای کنفرانس:

 • کارآفرینی
 • مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری
 • مدیریت در شرکت‌های(کسب‌وکارهای  کوچک و متوسط دانش‌بنیان)
 • ارتباط بین دانشگاه و صنعت
 • دانشگاه‌های نسل سوم(کارآفرین و ارزش‌آفرین)
 • تجاری‌سازی و فروش محصولات (آموزشی، پژوهشی، فناوری) دانشگاهی
 • ارتباط کارآفرینی با رشته‌های مختلف دانشگاهی
 • و دیگر مباحث آزاد در راستای اهداف کنفرانس