کارگاه «اصول و فنون مذاکره»

کارگاه «اصول و فنون مذاکره»

۱۸ آذر ۱۳۹۶
تهران- دانشگاه صنعتی شریف- مجتمع خدمات فناوری- سالن جلسات C

کارگاه «اصول و فنون مذاکره» روز شنبه ۱۸ آذرماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۴ تا ۱۸ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود.

 

درباره رویداد:

یادگیری اصول و فنون مذاکره یکی از رموز موفقیت در دنیای کسب‌وکار است. استفاده از مثال‌های کاربردی و بهره‌گیری از رسانه‌های سمعی و بصری در درک بهتر آن به مخاطب کمک می‌کند. وقتی آموزش مباحث کسب‌وکار از طریق فیلم سینمایی صورت گیرد علاوه بر مشاهده‌ دقیق جزئیات و تحلیل رفتارهای بازیگران می‌توان اعمال و رفتارهای آن‌ها را بازسازی کرد و بر اساس وجوه تشابه‌ می‌توانیم ملاحظات خودمان را در کسب‌وکارمان پیاده‌سازی کنیم.

 

سرفصل‌های دوره:

  • ﺗﻤﺎﺷﺎی دسته‌جمعی ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن (ﺳﺎﺧﺘﻪ ۲۰۱۵ اﺳﺘﻴﻮن اﺳﭙﻴﻠﺒﺮگ)
  • ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺬاﻛﺮه/ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﺳﺎزی/زﺑﺎن ﺑﺪن ﻓﻴﻠﻢ و ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻧﻜﺎت ﻛﻠﻴﺪی آن
  • تمرین‌های نقش‌آفرینی (Role Playing)به‌جای ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﻛﻠﻴﺪی ﻓﻴﻠﻢ به‌صورت گروهی
  • تمرین‌های ﻓﺮدی و دوبه‌دو ﺑﺮای بازنویسی ﺳﻨﺎرﻳﻮ برخی سکانس‌ها
  • تمرین‌های معادل‌سازی سکانس‌های ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺎ دﻧﻴﺎی کسب‌وکار