fa-IR
سومین نمایشگاه الکامپ بجنورد

سومین نمایشگاه الکامپ بجنورد

۸ تا ۱۲ آبان ۱۳۹۶
بجنورد- محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی بجنورد(ارکان)

سومین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ بجنورد توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از روز دو‌شنبه ۸ آبان‌ماه ۱۳۹۶ تا روز جمعه ۱۲ آبان‌ماه ۱۳۹۶ برگزار می‌شود.