کارگاه طراحی کمپین در بازاریابی دیجیتال

کارگاه طراحی کمپین در بازاریابی دیجیتال

۳۰ شهریور ۱۳۹۶
تهران - خیابان جلال آل احمد - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی (درب مکانیک) - طبقه منفی ۱ - سالن شورای دانشکده فنی و مهندسی
برگزار کننده

آکادمی کارآفرینی تهران

کارگاه طراحی کمپین در بازاریابی دیجیتال روز پنج‌شنبه ۳۰ شهریور‌ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۴ تا در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.

 

 

۱۹مهارت‌ها و دانش‌هایی که می آموزید:

وقتی از کمپین دیجیتال مارکتینگ حرف میزنیم، از چه حرف میزنیم!

لغت نامه کارگاه (ترندها و ویژگی ها)

تمرین مشارکتی برای طراحی کمپینتا بخش نخست

دسته بندی های رسانه های دیجیتال

بررسی مدل RACE یا قیف بازاریابی

(معرفی هرکدام از رسانه ها یا پلتفرم‌های دیجیتال)

طراحی و اهمیت بریف کمپین

تعیین استراتژی و خلق سناریو

ورق به ورق نگارش کمپین

اهداف

استراتژی برای برند

استراتژی در رسانه

بودجه بندی کمپین

و موبایل

و ...

تمرین مشارکتی ویرایش و بازطراحی کمپین- بخش دوم