کارگاه تکنیک‌های خلاقانه حل مسئله

کارگاه تکنیک‌های خلاقانه حل مسئله

۲۶ تیر ۱۳۹۶
تهران - پردیس - پارک فناوری پردیس - خیابان نوآوری ۲ - پلاک ۲۵ - ساختمان شزان

کارگاه تکنیک‌های خلاقانه حل مسئله (TRIZ) روز دوشنبه ۲۶ تیر‌ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰ در پارک فناوری پردیس برگزار می‌شود.

 

سرفصل‌های آموزشی کارگاه:

 • مدل مغز ۴ ربعی و شناخت و تحلیل الگوهای فکری افراد مختلف و نحوه تفکر ایشان
 • تعریف مساله، فرآیند عمومی حل مساله و رسیدن به تصمیم
 • مسیر تحول روش‌ها و تکنیکهای کشف و حل مساله
 • شناخت اینرسی تفکر و نحوه بروز آن
 • روش‌های غالب شدن بر اینرسی تفکر برای خروج از دام عادت‌ها و بروز ایده‌های نو
 • تکنیک‌های خلاقیت در خدمت تنوع بخشیدن به ایده‌ها و افزایش تعداد آن‌ها
 • چالش سه گانه ایده، اختراع و نوآوری
 • پایه‌های تفکر نوآوری نظام یافته: شناخت کارکرد، ایده آل گرایی، رفع تضادها، شناسایی منابع
 • مدلسازی مساله‌ها برای کشف و رسیدن به راه‌حل‌های نو
 • گونه‌های مختلف مساله‌ها از نگاه تخصصی (سادگی، آشنایی، خوش ساختاری، ابداعی و...)
 • انواع روش‌های حل مساله و رویکرد هر یک در رسیدن به راه‌حل
 • شیوه‌های مختلف تصمیم‌گیری (رای گیری، اتفاق نظر، کارگروه، فردی) و تحلیل شرایط و پیامدهای هر یک
 • یادگیری عملی تکنیک‌های منتخب مساله‌یابی و تحلیل مساله (+ به کار بستن آن‌ها)
 • یادگیری عملی تکنیک‌های منتخب تولید راه‌حل (+ بهکار بستن آن‌ها)
 • یادگیری عملی تکنیک‌های منتخب تصمیم‌گیری برای انتخاب بهترین تصمیم از میان چند گزینه
 • جمع‌بندی یافته‌های فراگیران و شیوه به کاربستن آموخته‌ها در کار حرفه ای