کارگاه ساخت بازی‌های موبایلی

کارگاه ساخت بازی‌های موبایلی

۲۵ تیر تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
زاهدان - خیابان دانشگاه ۱۰ - ساختمان پارک علم و فناوری

کارگاه‌های ساخت بازی‌های موبایلی از روز یک‌شنبه ۲۵ تیر‌ماه ۱۳۹۶ تا روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد‌ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۸ تا ساعت ۱۹ در پارک علم و فناوری زاهدان برگزار می‌شود.