پنجمین دورهمی رشدآفرین اردبیل

پنجمین دورهمی رشدآفرین اردبیل

۱۴ تیر ۱۳۹۶
اردبیل - شهرک کارشناسان - میدان وصال - شهرک اداری - جنب کمیته امداد

پنجمین دورهمی رشدآفرین اردبیل روز چهارشنبه ۱۴ تیر‌ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در پژوهشکده مدیریت صنعتی برگزار می‌شود.